اپلیکیشن شبکه جام جم
دریافت نسخه اندروید

مشاهده خبر

تغيير نام ايرانيان خارج از كشور

هر يك از اشخاص داراي شرايط مندرج در متن با رعايت موارد نامهاي قابل تغيير مي توانند با مراجعه به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و ادارات ثبت احوال سراسر كشور نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند .

 
 

برابر ماده 20 قانون ثبت احوال كشور : 

- انتخاب نام با اعلام كننده است ، براي نام گذاري يك نام ساده يا مركب ( حسين ، محمد مهدي ، و مانند آن ) كه عرفاً يك نام محسوب مي شود انتخاب خواهد شد.

- انتخاب نامهائي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي‌گردد و همچنين عناوين و القاب و نامهاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است .

- تشخيص نامهاي ممنوع با شورايعالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام ميكند . 
- انتخاب نام در مورد اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است . 

- ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان با دلائل شرعي ثابت گردد الزامي است ، مگر كسانيكه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعاً احراز شود .

 

نامهاي قابل تغيير بشرح ذيل مي باشد :

بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن انتخاب نامهاي زير ممنوع و دارندگان آنها مي توانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام نمايند . 

1 - نامهائي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد .مانند : " عبدالات ، عبدالعزي "
( لات و عزي نام دو بت در مكه معظمه دوران قبل از اسلام است ) 

2 - اسامي مركبي كه عرفا" يك نام محسوب نمي شوند ( اسامي مركب ناموزون ) 
مانند : " سعيد بهزاد ، شهره فاطمه ، حسين معروف به كامبيز و ...."

3 - عناوين - اعم از عناوين لشكري و يا كشوري و يا تركيبي از اسم و عنوان .مانند : " سروان ، سرتيپ ، دكتر ، شهردار و يا سروان محمد و و شهردار علي "

4 - القاب - اعم از ساده و مركب . مانند : " ملك الدوله ، خان ، يا شوكت الملك ، حاجيه سلطان و سلطانعلي "

5 - اسامي زننده و مستهجن - زننده و مستهجن آندسته از نامهائي است كه بر حسب زمان ، مكان يا مورد بدلايل و جهات زير براي دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأييد شورايعالي برسد . 

     - نامهائي كه معرف صفات مذموم و مغاير با ارزشهاي والاي انساني است . 
مانند : گرگ ، قوچي و ...." 
     - نامهائيكه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد .
مانند " لات ، خونريز ، چنگيز و ... " 
     - نامهائيكه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه گردد .
مانند : " وانوشكا ، ژاكاردو ، شاهدوست و .... " 
     - نامهائيكه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد . 
مانند : " صد توماني ، گت آقا ، كنيز ، گدا و ... " 

6 - اسامي نامتناسب با جنس .
مانند : " ماشاءاله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اكرم براي افراد ذكور" 

7 - حذف كلمات زائد و غير ضروري در نام اشخاص .
مانند : " قلي ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ "

8 - تصحيح اشتباهات املائي در نام اشخاص كه بدليل عدم آشنائي مامور با لهجه ها و الفاظ و معاني محلي و يا ناشي از تلفظ اظهار كننده پيش آمده . 
مانند : " زهراب به سهراب و يا منيجه به منيژه و يا ... " 

9 - هم نام بودن فرزند با پدر و يا مادر در يك خانواده .

10 - هم نام بودن برادران و يا خواهران در يك خانواده .

11 - تغيير نامها از صورت عربي به شكل فارسي از قبيل رحمن به رحمان ، اسمعيل به اسماعيل ، اسحق به اسحاق و ... 

12 - تغيير نام كسانيكه با تأييد مراجع ذيصلاح به دين مبين اسلام مشرف مي شوند . 

13 - تغيير نام كسانيكه نام آنها اسامي ايام هفته باشد

14 - تغيير نام كسانيكه تغيير جنسيت داده و دادگاه صالحه حكم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلي و شناسنامه آنان صادر نموده است . 
پيشوند " عبد " خاص اسامي و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد متقاضي مي تواند تقاضاي حذف آنرا بنمايد .

15 - حذف نام ماههاي قمري از اسامي مركب مانند محرمعلي - علي صفر و غيره .
 
 

هر يك از اشخاص زير با رعايت موارد نامهاي قابل تغيير مي توانند با مراجعه به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و ادارات ثبت احوال سراسر كشور نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند . 

1 - اشخاص 18 سال به بالا .

2 - افراد كمتر از 18 سال كه داراي حكم رشد باشند . 

3- پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از 18 سال. 

4- سرپرست قانوني ( قيم ، امين ، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد.

 

 

 
مدارك مورد نياز: 

1 - ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير آن. 

2 - تكميل فرم درخواست تغيير نام. (فرم شماره 5)

3 - پرداخت هزينه طبق تعرفه جاري.

 

نحوه مراجعه: 

1 - براي تغيير نام كليه نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و ادارات ثبت احوال سراسر كشور آمادگي دريافت مدارك ياد شده را در ساعات و ايام اداري دارند.
ضمنا" تنظيم و تسليم درخواست تغيير نام در غير از محل صدور شناسنامه بلامانع است كه در اين گونه موارد پس از پذيرش درخواست و ارسال آن به اداره ذيربط (محل صدور شناسنامه ) و طرح در هيات حل اختلاف (فرم شماره 6)  اقدام لازم معمول و نتيجه جهت اطلاع متقاضي به اداره ارسال كننده اعلام خواهد شد. 

2 - نظر به اينكه درخواست تغيير نام مي بايست در هيات حل اختلاف اداره ذيربط (محل صدور شناسنامه ) مطرح و نسبت به آن با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اتخاذ تصميم گردد . فلذا موافقت با تغيير نام مورد درخواست موكول به راي صادره از سوي هيات حل اختلاف خواهد بود .

3 - پس از وصول راي هيات حل اختلاف بشرح ذيل اقدام خواهد شد.
الف : در صورتي كه راي صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست كننده صادر شده باشد پس از رؤيت متقاضي و تقاضاي اجراء نسبت به تعويض شناسنامه با نام جديد اقدام خواهد شد. 
ب : چنانچه راي صادره بر عليه ( مخالف ) خواسته درخواست كننده صادر شده باشد متقاضي پس از رؤيت آن در صورت تمايل مي تواند باستناد ماده
 
4 - قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( 10 روز از تاريخ ابلاغ ) نسبت به تصميم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نمايد.

 

 

توصيه هاي ضروري: 

حديث نبوي : بر پدر و مادر است كه نام نيكو بر فرزند خود بگذارد.

آخرین اخبار

پرسش ها و نظرات خود پیرامون مذاکرات ایران و ۱+۵ بر سربرجام را با ما در میان بگذارید . مهمترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران مهر و طنز در جمع ایرانی نقش طب ایرانی در کمک به درمان کرونا حکایت روزخوش از نقش آیین های ایرانی قاسم جعفری به جمع ایرانی می آید . آموزش تارت با کرم پرتغالی در خانه مهر پایان لیبرال دموکراسی در آمریکا وفات حضرت معصومه (س) را تسلیت می گوییم . ارزش آفرینی در روزخوش رواق در سوگ فاطمه معصومه (س) جمع ایرانی همراه هر ایرانی طرز تهیه دونات بادام زمینی در خانه مهر تعیین راهبردهای فکری فرهنگی بسیج در راستای حفظ و صیانت از انقلاب نشست مشترک حوزه ریاست مجلس و شبکه جهانی جام جم پاسداشت یاد و خاطره سردار دل ها در جام جم شب و جلوه های آن در شعر فارسی مهارت مدیریت زمان و سبک زندگی در روزخوش سید علی صالحی در جمع ایرانی بررسی علل کاهش دید بزرگسالان در خانه مهر اندیشه طراحی در روزخوش جمع ایرانی، جمع هنرمندان شرح قوانین ومقررات جدید چک در خانه مهر حفظ سلامت جسم و روان در اولویت روزخوش کارآگاه علوی به جام جم می آید آغاز خانه مهر با صدای مجید اخشابی در جام جم هفته بسیج گرامی باد رضا توکلی در جمع ایرانی داستان گنبد سرخ در شب قصه شنیدنی های روزخوش درباره نقش خانواده در آموزش مجازی مشاور پاسخگوی پرسش های حقوقی پرسش ها و نظرات خود، پیرامون انتخابات آمریکا را با کنکاش درمیان بگذارید بوکس موضوع ورزش ایران یک جام جمی میهمان جمع ایرانی آموزش گراتن سیب زمینی و مرغ در خانه مهر نقش آفرین پاورچین به جمع ایرانی می آید راهنمای خانه مهر برای شناخت علائم خطر در بیماریهای کودکان اصول تغذیه صحیح در روزخوش شبنم فرشاد جو در جمع ایرانی طرز تهیه چیکن استراگانف در خانه مهر یلدای سلامت در شبکه جهانی جام جم جایگاه تر جمه در شعر فارسی هنرمندان در جمع ایرانی یک روزخوش با یک خانواده سالم طرز تهیه ته چین کدو حلوایی با مرغ در خانه مهر نگاهی بر معماری ایرانی در روز خوش ترامپ شانسی برای بقا ندارد آموزش خانه مهر برای حفظ تناسب اندام در روزهای کرونایی خنیا ارمغان جام جم برای علاقمندان موسیقی ایرانی معرفی بازار تهران در روزخوش

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها