اپلیکیشن شبکه جام جم
دریافت نسخه اندروید

مشاهده خبر

تغيير نام خانوادگي ايرانيان خارج از كشور

برابر ماده 997 قانون مدني : هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد. و بموجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغيير نام خانوادگي اشخاص منحصرا" با تصويب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود .

 
 
برابر ماده 997 قانون مدني : 
هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد.
بموجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغيير نام خانوادگي اشخاص منحصرا" با تصويب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود .

 

برابر ماده 41 قانون ثبت احوال : 
- نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر مي باشد .

- دارنده حق تقدم نام خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگي خاصي بنام او ثبت و مختص او شناخته شده باشد .

- حق تقدم نام خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانوني او منتقل مي شود ، دارنده حق تقدم نام خانوادگي يا وارث قانوني اومي‌توانند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به اشخاص ديگر مشروط به آنكه محل صدور شناسنامه آنان يكي باشد بدهند .

 

 اشخاص مي توانند در موارد ذيل درخواست تغيير نام خانوادگي نمايند :

1- نام خانوادگي بيش از دو كلمه و يا بيش از يك كلمه و يك حرف يا عدد يا پسوند و يا بطور مطلق يا مضاف نام محل باشد . مانند : دو اصل تهراني ، علي نژاد مطلق ، عدنان تكان تپه تهراني ، آحسيني پور ، طباطبائي ط .

2- نام خانوادگي از واژه هاي مستهجن و ناپسند تركيب شده باشد . مانند : گدا پور ، پدر سوخته ، لش .

3- نام خانوادگي از واژه هاي خارجي باشد . مانند : علي اف براي ايرانيان غير مهاجر يا آراكليان براي مسلمانان .

4- نام خانوادگي هاي مذموم كه مغاير ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد . 

5- اسامي محل بطور مطلق و مضاف . : مانند كرجي ، افخمي تبريزي .
تبصره1 : حذف نام محل از نام خانوادگي اشخاص بدون رعايت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگي انجام خواهد شد . مانند حسيني شيرازي به حسيني يا اكبري علي آبادي به اكبري .
تبصره 2 : حذف نام ايلات و عشاير و حِرف و مشاغل از نام خانوادگي اشخاص بدون رعايت مقررات دارنده حق تقدم نيز انجام خواهد شد مانند : كوراوند به رسولي و محمدي نقاش به محمدي

6- واژه هائي كه از القاب و اسامي مربوط به عناوين علمي اعم از درجات و مؤسسات علمي مانند دكتر ، دانشگاه و يا مناصب دولتي از لشكري و كشوري بصورت مطلق باشد مانند : سرهنگ ، شهردار .

7- استفاده از نام خانوادگي همسر براي زوجه تا زماني كه در قيد زوجيت مي باشد با ارائه اجازه نامه از شوهر بدون رعايت حق تقدم بلامانع است .
در صورت وقوع طلاق با اعتراض زوج سند سجلي و شناسنامه زوجه به نام خانوادگي اوليه برگشت داده مي شود .
پس از فوت همسر تا زمانيكه زوجه شوهر ديگري اختيار نكرده باشد كماكان مي‌تواند از نام خانوادگي همسر متوفايش استفاده نمايد يا به نام خانوادگي اوليه خود برگردد.

8- در صورتيكه نام خانوادگي پدري تغيير يابد ، تغيير نام خانوادگي فرزندان كمتر از 18 سال با درخواست كتبي پدر و تغيير نام خانوادگي فرزندان كبير وي بدون رعايت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممكن خواهد بود .

9- هرگاه پدري نام خانوادگي خود را تغيير و فوت نمايد هر يك از فرزندان متوفي مي‌توانند برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگي خود را به نام خانوادگي پدر تغيير دهند .

 

هر يك از اشخاص زير كه داراي نام خانوادگي قابل تغيير باشند مي توانند با مراجعه به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا ادارات ثبت احوال سراسر كشور نسبت به درخواست تغيير نام خانوادگي اقدام نمايند .

1 - اشخاص 18 سال به بالا .

2 - اشخاص كمتر از 18 سال كه داراي حكم رشد باشند . 

3 - پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از 18 سال در صورتيكه نام خانوادگي پدر تغيير كرده باشد. 

4 - قيم يا وصي براي اطفال تحت سرپرستي خود با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد .

 

مدارك مورد نياز :

1 - تنظيم و تسليم درخواست تغيير نام خانوادگي (فرم شماره 7) .

2 - ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير از كليه صفحات .

3- ارائه اجازه نامه تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي از پدر يا جد پدري براي فرزندان كبير كه بخواهند از نام خانوادگي هر يك از آنها استفاده نمايند .

4- ارائه اجازه نامه تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي از دارنده حق تقدم نام خانوادگي مورد درخواست .
تبصره : " تنظيم اجازه نامه هاي مذكور در ادارات ثبت احوال نيز ميسّر است . "

5- بانواني كه مي خواهند از نام خانوادگي همسر خود استفاده نمايند مدارك ذيل را مي‌بايست ارائه نمايند :
- تنظيم و تسليم درخواست تغيير نام خانوادگي .
- اصل و تصوير شناسنامه متقاضي .
- اجازه نامه شوهر .
- اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه شوهر و قباله نكاحيه .

 

نحوه مراجعه:

1 - براي تغيير نام خانوادگي كليه نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا ادارات ثبت احوال سراسر كشور آمادگي دريافت مدارك ياد شده را در ساعات و ايام اداري دارند . تنظيم و تسليم درخواست تغيير نام خانوادگي در غير از محل صدور شناسنامه بلامانع است كه در اين گونه موارد پس از پذيرش درخواست و ارسال آن به اداره ذيربط (محل صدور شناسنامه ) اقدام لازم معمول و نتيجه جهت اطلاع متقاضي به اداره ارسال كننده اعلام خواهد شد .

2 - نظر به اينكه درخواست تغيير نام خانوادگي مي بايست به تصويب سازمان ثبت احوال برسد لذا تغيير نام خانوادگي موكول به تصويب سازمان خواهد بود . 

3 - پس از موافقت با تغيير نام خانوادگي بشرح ذيل اقدام خواهد شد .

4 - ابلاغ موافقت با تغيير نام خانوادگي به متقاضي توسط نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران  و يا ادارات ثبت احوال سراسر كشور محل مراجعه متقاضي . 

5 - درخواست كتبي اجراي تغيير نام خانوادگي در اسناد سجلي توسط متقاضي و اقدام به تعويض شناسنامه .

6 – پرداخت هزينه طبق تعرفه جاري.

 

توصيه هاي ضروري:

برگشت به نام خانوادگي اوليه امكان پذير نيست در هنگام انتخاب نام خانوادگي جديد دقت لازم را مبذول نماييد .

آخرین اخبار

پرسش ها و نظرات خود پیرامون مذاکرات ایران و ۱+۵ بر سربرجام را با ما در میان بگذارید . مهمترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران مهر و طنز در جمع ایرانی نقش طب ایرانی در کمک به درمان کرونا حکایت روزخوش از نقش آیین های ایرانی قاسم جعفری به جمع ایرانی می آید . آموزش تارت با کرم پرتغالی در خانه مهر پایان لیبرال دموکراسی در آمریکا وفات حضرت معصومه (س) را تسلیت می گوییم . ارزش آفرینی در روزخوش رواق در سوگ فاطمه معصومه (س) جمع ایرانی همراه هر ایرانی طرز تهیه دونات بادام زمینی در خانه مهر تعیین راهبردهای فکری فرهنگی بسیج در راستای حفظ و صیانت از انقلاب نشست مشترک حوزه ریاست مجلس و شبکه جهانی جام جم پاسداشت یاد و خاطره سردار دل ها در جام جم شب و جلوه های آن در شعر فارسی مهارت مدیریت زمان و سبک زندگی در روزخوش سید علی صالحی در جمع ایرانی بررسی علل کاهش دید بزرگسالان در خانه مهر اندیشه طراحی در روزخوش جمع ایرانی، جمع هنرمندان شرح قوانین ومقررات جدید چک در خانه مهر حفظ سلامت جسم و روان در اولویت روزخوش کارآگاه علوی به جام جم می آید آغاز خانه مهر با صدای مجید اخشابی در جام جم هفته بسیج گرامی باد رضا توکلی در جمع ایرانی داستان گنبد سرخ در شب قصه شنیدنی های روزخوش درباره نقش خانواده در آموزش مجازی مشاور پاسخگوی پرسش های حقوقی پرسش ها و نظرات خود، پیرامون انتخابات آمریکا را با کنکاش درمیان بگذارید بوکس موضوع ورزش ایران یک جام جمی میهمان جمع ایرانی آموزش گراتن سیب زمینی و مرغ در خانه مهر نقش آفرین پاورچین به جمع ایرانی می آید راهنمای خانه مهر برای شناخت علائم خطر در بیماریهای کودکان اصول تغذیه صحیح در روزخوش شبنم فرشاد جو در جمع ایرانی طرز تهیه چیکن استراگانف در خانه مهر یلدای سلامت در شبکه جهانی جام جم جایگاه تر جمه در شعر فارسی هنرمندان در جمع ایرانی یک روزخوش با یک خانواده سالم طرز تهیه ته چین کدو حلوایی با مرغ در خانه مهر نگاهی بر معماری ایرانی در روز خوش ترامپ شانسی برای بقا ندارد آموزش خانه مهر برای حفظ تناسب اندام در روزهای کرونایی خنیا ارمغان جام جم برای علاقمندان موسیقی ایرانی معرفی بازار تهران در روزخوش

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها