اپلیکیشن شبکه جام جم
دریافت نسخه اندروید

مشاهده خبر

ترامپ شانسی برای بقا ندارد

کنکاش شنبه 24 آبان ماه با موضوع، انتخابات آمریکا، تقابل طرفداران دو نامزد و حواشی آن از جام جم پخش شد که گزارش این برنامه تقدیم علاقمندان می شود .

ترامپ شانسی برای بقا ندارد

دکتر جهان بخش ایزدی استاد دانشگاه اظهار داشت: هدف دونالد ترامپ بیشتر نمایش قدرت برای ثبت در تاریخ به عنوان کسی است که دارای پایگاه رای قوی می باشد.

انتخابات آمریکا همچنان حواشی بسیاری دارد و هنوز ترامپ نتایج را نپذیرفته است و نتایج هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. از طرفی جو بایدن خود را پیروز انتخابات می داند.

برنامه تلویزیونی کنکاش درباره حواشی این انتخابات جنجالی به گفت وگو با دکتر جهان بخش ایزدی استاد دانشگاه نشست.

دکتر جهان بخش ایزدی استاد دانشگاه در این رابطه می گوید: آنچکه اکنون مشاهده می شود، به باور من ریشه گسترده مبنایی تاریخی دارد و ربط وسیقی به حال و هوای امروز آمریکا ندارد. اگر بپذیریم که دموکراسی های غربی، ریشه دار و نهادیه است، می توان گفت از همان ابتدا این مبنا با چالش همراه بوده استت.

وی با تاکید بر اینکه دموکراسی مبتنی بر عدد است، گفت: در جوامع جهان سوم گفته می شود که یک رای، یک نفر، یک بار ولی در آنجا به شکلی کنونی مکررا تکرار می شود. از ابتدای شکل گیری دموکراسی، مطلوب ترین مدل حکومتی در تاریخ بشر نبوده است، بلکه به این دلیل پذیرفته شده که نقاط مثبت آن بیشتر از نقاط منفی آن است. از ابتدای شکل گیری دموکراسی در آمریکا، الکسی دو توکویل کتاب دموکراسی در آمریکا را می نویسد و از شر حاکمیت اکثریت به خداوند پناه می برد و از آن به عنوان ظلمی مضاعف نسبت به حقوق اقلیت یاد می کند و این مسئله مطرح شد که اگر حقوق اقلیت محترم شمرده شود دموکراسی نامیده می شود. هر چه که پیش رفت، این مشکلات به شکل دیگری خود را نشان داد.

دکتر ایزدی با بیان اینکه در دموکراسی مهمترین مسئله ایی که بعد از این مطرح شد، دموکراسی عزل ها بود نه نصب ها، گفت: بسیاری با رای مردم بالا می آیند ولی با رای مردم پائین نمی آیند که جلوه کوچک آن را در آمریکا می توان مشاهده کرد. بنابراین؛ دومین نقطه ضعف مسئله عزل است و اگر بتوان حاکمی را عزل کرد، دموکراسی خوانده می شود.

وی سومین نکته ایی که به عنوان پاشنه آشیل دموکراسی مطرح کرد، بحث پوپولیسم بود و گفت: پوپولیسم پدیده عجیبی است، در واقع یک عاطفه فراگیر نفرت است و افرادی که در این وادی هستند، آرمان گرایان آتشینی هستند که در برآورد قدرت خود، دچار توهم هستند. از این منظر پوپولیسم، بر موج گرایش و عاطفه مردم سوار می شود و فرد به شخصه وجاهت چندانی ندارد. بسیاری از رهبران نام آشنا از هیتلر و موسولینی تا ترامپ و غیره از همین موج برآمدند و از خود وجاهت شخصیتی و کارکتر با پرنسیوی ندارند. بنابراین؛ به دلیل اینکه دموکراسی بر عدد مبتنی است و نه کیفیت؛ آن فرد می تواند با پوپولیسم و عوام فریبی رای توده های میلیونی سرگردان و آرمان خواه را جلب کند و وقتی بر مستبه ریاست نشست، اهداف دیگر خود را پیش می برد.

دکتر ایزدی افزود: گاهی دموکراسی به مثابه ارزش است که افرادی مانند استوارت ویل مطرح می کند، که مبتنی بر عدالت و برابری است. یا دموکراسی رالز که مبتنی بر خرد جمعی است که جلوه های آن را در صحنه اجتماعی کمتر مشاهده می شود. همچنین دموکراسی هابرماس، که بحث زد و خورد فرهنگی را مطرح می کند که هر چه بیشتر مطرح شود، جامعه بیشتر به سمت مفاهمه پیش می رود. بنابراین؛ دموکراسی با این تعاریف به مثابه ارزش است ولی گاهی دموکراسی به مثابه روش است. آنچکه در آمریکا زیرسوال می رود، دموکراسی به مثابه ارزش نیست و وقتی دموکراسی از ارزش به روش تقلیل می یابد، چنین صحنه هایی انتظار می رود.

وی درباره سیستم انتخاباتی آمریکا گفت: به دلیل اینکه ترامپ نتوانسته رای بیاورد، سیستم انتخاباتی آمریکا را به چالش کشید. در حالیکه ترامپ چهارسال پیش هم با همین سیستم منتخب شد.

دکتر ایزدی با بیان اینکه برای بسیاری از این نظرسنجی ها، اصالت قائل نیست، افزود: در همین جامعه 100 میلیون رای پستی صادر شده و این نشان از اعتماد به نظام رای گیری است. لیکن وقتی دعوای سیاستمداران، احزاب، جناح ها و جریان ها صورت می گیرد، اصالت آنها زیرسوال می رود.

وی افزود: نمی خواهم بگویم که دموکراسی آمریکا به مثابه روش، حتما کارآمد است. این انتقادات به هیچ وجه جدید نیست و همواره مطرح بوده است و در این سیستم به شکلی پیش بینی شده که از 538رای الکترال، اگر هر کدام 269 رای بیاورند، چه اتفاقی می افتد. با اینکه در عمل اتفاق نیافتاده است، لیکن برای آن پیش بینی صورت گرفته است.

دکتر ایزدی با اشاره به اینکه شکاف اجتماعی در آمریکا کاملا جدی است، عنوان کرد: شکاف اجتماعی لزوما برآیند سیاسی ندارد، در آمریکا به وضوح می توان متوجه تبعیض ها شد که در شغل، اقتصاد و ... تاثیرگذار است، افزون بر این مختصاتی وجود دارد که جریان واسپ خود را نژاد برتر می دانند. که پایگاه رای دونالدترامپ هستند که از آن بهره می گیرد. ولی در کنار آن یک رئیس جمهور سیاه پوست، روی کار می آید و چندین نوبت وزیر خارجه و یا سفیر آمریکا یا غیر اصیل و یا سیاهپوست است.

وی افزود: بخش بسیاری از موضوعات اجتماعی در خصوص نژادپرستی، ریشه در فرهنگ ها دارد. و به دلیل اینکه شکل گیری فرهنگ به کندی صورت می گیرد، و به موازات شکل گیری آن دیر زائل می شود، بنابراین می بایست فرهنگ سازی فراوانی در این راستا صورت بگیرد تا این اتفاق صورت بگیرد.

دکتر ایزدی همچنین عنوان کرد: تبعیض نژادی، اقتصادی، فرهنگی، رفتاری و حقوقی فراوانی در جامعه آمریکا و شاید در سایر کشورهای اروپایی نیز وجود دارد، ولی لینک و پیوند وثیقی میان این دو دیده نمی شود.

وی همچنین گفت: با توجه به گفته مورگن تائو که یکی از جلوه های قدرت، نمایش قدرت است، اهداف دونالد ترامپ، بیشتر برای ثبت در تاریخ سیاسی است. که هدف او نمایش قدرت است و می خواهد نشان دهد که دارای پایگاه رای قوی است. ولی از نظر قانونی و حقوقی، ترامپ شانسی برای بقا ندارد و مشاورین او این مسئله را به او گوشزد کرده اند.

دکتر ایزدی تاکید کرد: ترامپ هیچ سابقه ایی در سیستم آمریکا ندارد، و فردی است که از بیرون وارد این سیستم شده و طبیعی است که این سیستم را به صورت مبنایی باور نداشته و نمی تواند باور کند که یک دوره ای از ریاست جمهوری خارج شود، بنابراین؛ سعی کند که کل سیستم را به چالش بکشد.

شکاف ها در جامعه آمریکا بی شمارند

زینب کریستین جیمز نویسنده و پژوهشگر از اسکاتلند اظهار داشت: برخی از این شکاف ها همچون قطبی شدن جامعه آمریکا و فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و فقرا و همین طور افرادی با سابقه نژادی مختلف بسیار شناخته شده اند.

زینب کریستین جیمز نویسنده و پژوهشگر از اسکاتلند در برنامه کنکاش در مصاحبه اینترنتی در خصوص انتخابات آمریکا اظهار داشت: اصطلاح لیبرال در دموکراسی به معنای آن است که حقوق فردی انسان ها، به رسمیت شناخته شود و مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد و قدرت براساس حاکمیت قانون واگذار شود. بنابراین؛ مسلم است که عناصر چندی در این عرصه باید مورد توجه قرار بگیرد، اول آنکه روند الکترال باید عادلانه باشد و جالب اینجاست در مطالعه ای که دو سال پیش در آمریکا صورت گرفت، تنها حدود 18درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند که روند رای گیری الکترال در این کشور اعتماد کامل دارند و حدود 70درصد به هیچ عنوان اطمینان ندارند و می بایست به طور کامل و درست شمارش شود.

کریستین جیمز با بیان اینکه شکاف ها در جامعه آمریکا بسیار است، افزود: برخی از این شکاف ها همچون قطبی شدن جامعه آمریکا و فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و فقرا و همین طور افرادی با سابقه نژادی مختلف بسیار شناخته شده اند، آمارها نشان می دهد که نرخ فقر در آمریکا در ماه آگوست و سپتامبر سال جاری در پی همگیری کرونا به حدود 17 درصد رسیده است.

وی همچنین عنوان کرد: در آمریکا درک متفاوتی از عدالت در قبال گروه های مختلف در این کشور وجود دارد، بنابراین؛ شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا و افراد از گروه های مختلف دینی و نژادهای مختلف وجود دارد. بویژه در سال جاری شاهد کشتار افراد سیاهپوست توسط پلیس بودیم که علاوه بر این در عرصه سیاست نیز شاهد، دو قطبی شدن و تفرقه بودیم.

بروز شکاف و دو دستگی در آمریکا به دست ترامپ

دکتر سید محمد موسوی استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل آمریکا اظهار داشت: در تاریخ سیاسی آمریکا، ترامپ عنصری بود که باعث شد تا شکاف های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود در بدنه جامعه آمریکا نمود و بروز پیدا کند.

رقابت با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن رئیس انتخاباتی او مسائلی را در این کشور باز کرد که تا پیش از این دنیا چنین اتفاقاتی را به این گستردگی در آمریکا ندیده بود. حتی شهروندان آمریکایی نیز، تجربه ایی این چنینی نداشتند.

در همین راستا، برنامه تلویزیونی کنکاش در گفت و گو با دکتر سید محمد موسوی استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل آمریکا به تحلیل آن پرداخت.

دکتر سید محمد موسوی استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل آمریکا اظهار داشت: برای بررسی دقیق تر شکاف های جامعه آمریکا، باید به تاریخ آمریکا رجوع کرد. ماهیت تشکیل نظام آمریکا، برپایه نظام سرمایه داری بوده و اولین افرادی که اقدام به طراحی ساختارهای سیاسی در آمریکا کردند، از طبقه مرفه و ثروتمند جامعه آمریکا بودند و قدرت سیاسی را در اختیار گرفته و به دنبال طراحی نوعی از ساختار برای نگه داری قدرت در بلند مدت بودند.

وی افزود: طراح نظام سیاسی آمریکا، به جیمز مدیسون لقب داده می شود، که یک فئودال قدرتمند در جامعه آمریکا بوده که دغدغه اصلی او حفظ قدرت در طبقه مرفه و ثروتمند در جامعه آمریکا بود. جنگ های داخلی آمریکا از سال1860 تا 1861 نقطه عطفی در دوره های تاریخی آمریکا است. ایالت های شمالی آمریکا با ایالت های جنوبی آمریکا زمانی که آبراهام لینکلن ریاست جمهوری خود را اعلام کردند، 11ایالت جنوبی آمریکا، اعلام جدایی از ایالات متحده آمریکا کردند و این موضوع جرقه ای برای جنگ های داخلی آمریکا بود.

دکتر موسوی اضافه کرد: ایالت های جنوبی آمریکا به شدت به دنبال حفظ ساختار برده داری در ایالت های خود بودند، و ایالت های شمالی که آبراهام لینکلن رهبریت آن را داشتند، با شعار حذف نظام برده داری و ایجاد اقتصاد آزاد در آمریکا شروع به فعالیت کردند و فرآیند درگیری و جنگ داخلی را ایجاد کرد که در نهایت به نفع ایالت های شمالی به پایان رسید. ولی از دل همین درگیری دو حزب جمهوری خواه و دموکرات شکل می گیرد.

وی در ادامه گفت: حزب جمهوری خواه، ماهیتا متعلق به ایالت های شمالی و حزب دموکرات متعلق به ایالت های جنوبی است. این شکاف و دو دستگی در طول تاریخ سیاسی آمریکا همچنان وجود داشته و بحران هایی که این فرآیند در دولت آمریکا طی کرده است از دل نظام لیبرال سرمایه داری که آمریکا براساس آن نظام تعریف شده، و مشکلات ماهیتی که این نظام در حوزه افزایش شکاف طبقاتی، عدم دسترسی به عدالت اجتماعی یا بحران های اجتماعی دارد، مزید بر علت شد تا یک فرآیند سینوسی در حرکت قدرت نظام سیاسی آمریکا اتفاق افتاد و بعد از جنگ جهانی دوم، مشاهده می شود که آمریکا در یک فرآیند جنگ سردی که میان دو قطب شرق و غرب اتفاق می افتد، به عنوان پیروز جنگ سرد اعلام می شود و به عنوان ابر قدرت جهانی معرفی می شود. تنها قدرتی که تعیین کننده مناسبات بین المللی و منافع اصلی آمریکا در کل جهان است که عالم باید به دست این نظام سیاسی تعریف شود.

دکتر موسوی خاطرنشان شد: در ادامه، فرآیند قدرت در نظام سیاسی آمریکا، تحت تاثیر چالش های درونی نظام سیاسی و ماهیت نظام سیاسی مبتنی بر نظام لیبرال سرمایه داری با چالش های جدی مواجه می شود که بسیاری از اندیشمندان امروزه حرف از افول قدرت آمریکا می زنند. این ماهیت و شکاف اجتماعی که در دل نظام سیاسی آمریکا شکل گرفته است، با ورود عنصری به نام ترامپ از لایه های درونی جامعه به لایه های ظاهری و بیرونی جامعه در حال حرکت است.

وی عنوان کرد: در تاریخ سیاسی آمریکا، ترامپ عنصری بود که باعث شد تا شکاف های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود در بدنه جامعه آمریکا نمود و بروز پیدا کند. ترامپ حرف از تقلب در انتخابات می زند و تمام هم و غم خود را برای اثبات این ادعای خود قرار داده است، ولی از سویی اینطور نیست که بحث تقلب در انتخابات در گذشته وجود نداشته، ولی ماهیت و شخصیت سیاسی ترامپ باعث شد تا دو قطبی که در جامعه آمریکا بوجود آمده، پررنگ تر شود. فضای دو قطبی در جامعه آمریکا اگر ساختارهای سیاسی آمریکا توان مدیریت، هدایت و کانالیزه کردن آن را در فرآیند نظام مند خود داشته باشد، می تواند از این بحران سیاسی خارج شود. در غیر اینصورت، احتمال دارد فرآیندهای پیچیده تری مانند جدایی ایالت های آمریکا یا فروپاشی نظام سیاسی آمریکا را به همراه داشته باشد.

دکتر موسوی با بیان اینکه یکی از منحصربه فردترین فرآیند انتخابات در آمریکاست، گفت: انتخابات به شیوه الکترال، نشان دهنده این است که برخی مسیرهای قانونی برای زمان های خاصی تعریف شده است. که بتوانند در مواقعی خارج از فرآیند رای مستقیم مردم قدرت را در اختیار فرد منتخب قرار دهند. در انتخابات قبلی، علیرغم اینکه کلینتون سه میلیون رای بیشتر از ترامپ داشت، ولی عملا براساس قوانین آمریکا ترامپ با رای الکترال برنده انتخابات می شود.

وی معتقد است که ترامپ سناریویی را در ذهن خود ترسیم کرده است که از مسیر شکایت به دیوان حقوقی آمریکا و رای قضات بتواند در این فرآیند خللی ایجاد کند. ولی براساس برآیندها و اظهارنظرهایی که این افراد داشتند نشان می دهد که شاید ترامپ در این دیوان نیز، نتواند رای کافی را به دست آورد. در دومین سناریو، ترامپ 70 روز برای انتقال قدرت از رئیس جمهور سابق به رئیس جمهور جدید فرصت دارد، که اگر پس از اتمام این هفتاد روز، قدرت را تحویل نداد، انتخاب رئیس جمهور بعدی به نظر نمایندگان سنا موکول می شود که آنها نیز طرفدار حزب جمهوری خواه هستند.

آخرین اخبار

ایرانیان خارج از کشور برای رای دادن به کجا مراجعه کنند؟ پوشش تصویری انتخابات 1400 در خارج از کشور در کنکاش ورزش ایران ؛ فوتسال و والیبال خانه مهر در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته سخنرانی رهبر معظم انقلاب کودکان و اینترنت "محسن مهرعلیزاده" مهمان نشست گفتگوهای کاندیداها با ایرانیان خارج از کشور در برنامه" ایران ما" خانه مهر با آیتم های متنوع سنتی و بین المللی "سیدابراهیم رئیسی" مهمان نشست گفتگوهای کاندیداها با ایرانیان خارج از کشور در برنامه" ایران ما" انتخابات ایران مظهر جمهوریت و مردم سالاری فیلم های سینمایی هفتگی شبکه جام جم واکسن کووید 19 و مغناطیسی شدن بدن آنچه در «کنکاش» 22خرداد مطرح شد؛ "سعید جلیلی" مهمان دور دوم گفتگوهای کاندیداها با ایرانیان خارج از کشور در برنامه" ایران ما " سفر به قلب ایرانیها انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و ایرانیان مقیم خارج از کشور تقدیر رییس انجمن دیابت ایران از شبکه جام جم "محسن رضایی" مهمان دور دوم گفتگوهای کاندیداها با ایرانیان خارج از کشور در برنامه" ایران ما " پخش زنده مناظره های انتخابات سیزدهم ازشبکه جهانی جام جم اهمیت انتخابات 1400 دختران ،ستارگان خانه مهر روز خوش "عبدالناصر همتی" مهمان دور دوم گفتگوهای کاندیداها با ایرانیان خارج از کشور در برنامه" ایران ما " دو قهرمان بوکس و وزنه برداری در ورزش ایران صنایع دستی سفیر فرهنگ و هویت گفتگوی های تربیتی و ورزشی در برنامه" روز خوش" "امیر حسین قاضی زاده هاشمی" مهمان دور دوم گفتگوهای کاندیداها با ایرانیان خارج از کشور در برنامه" ایران ما " کسب و کار به شیوه نوین در خانه مهر پخش زنده مناظره های انتخابات سیزدهم ازشبکه جهانی جام جم در خانه مهر امروز می بینیم به فرموده رهبر انقلاب، دولت جوان حزب اللهی علاج مشکلات کشور است. در برنامه «کنکاش» 16 خرداد مطرح شد؛ چطور کودک حرف گوش کن داشته باشیم؟! چگونه وصیت کنیم؟ "علیرضا زاکانی" اولین مهمان دور دوم گفتگوهای کاندیداها با ایرانیان خارج از کشور در برنامه" ایران ما" آنچه در کنکاش 10 خرداد گذشت مردم سالاری دینی و انتخابات در فرمایشات رهبر معظم انقلاب پخش زنده مناظره های ریاست جمهوری از شبکه جهانی جام جم در خانه مهر امروز می بینیم سخنرانی رهبر معظم انقلاب برنامه ایران ما امشب با حضور محسن مهر علیزاده شبکه جهانی جام جم در آستانه سالروز غروب آفتاب جماران پاسخ به سوالات آلرژی در کودکان توسط کارشناس خانه مهر دارنده تنها سهمیه المپیک جهان، میهمان برنامه ورزش ایران جمعه شب خانه مهر امروز با بررسی دو مبحث مهم اقتصادی و تربیتی برنامه ایران ما امشب با حضور سید ابراهیم رئیسی برنامه ایران ما امشب با حضور دکتر سعید جلیلی چرا انتخابات 1400 مهم است؟ چطور یک قرارداد مشارکت در ساخت بنویسیم و چه اصول و قواعدی را در آن رعایت کنیم؟ در برنامه «کنکاش» مطرح شد؛

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها