اپلیکیشن شبکه جام جم
دریافت نسخه اندروید

مشاهده خبر

چالشها و بایدها و نبایدهای دولت بایدن و تفاوتش با دولت ترامپ

کنکاش 4 بهمن ماه با موضوع تحلیل سیاست خارجی بایدن از شبکه جهانی جام جم پخش شد / متن فوق خلاصه این برنامه می باشد که تقدیم علاقمندان می شود .

چالش های دولت بایدن وبایدها ونبایدهایی که ایشان در دوره ریاست جمهوری خودش می کند

مهدی مقسومی پژوهشگر حقوق بین الملل در ارتباط با استیضاح ترامپ و پیامدهایش در برنامه کنکاش شبکه جام جم بیان کرد: اتفاقا تی که در زمان ترامپ افتاد بحث اصولی افول دیپلماسی آمریکا در دنیا بوده است و رفتارهایی که آقای ترامپ انجام داده در هیچ فرهنگ نوع دیپلماسی وجود نداشته وی با همان رفتارهای قمارگونه زمامی احساس کرده بازنده میز قمار بوده است پس همه چی را بهم زده این رفتارهای عاقلانه ای نبوده است . نتیجه ی این رفتار های غیر عقلانی باعث شده اعتماد عمومی مردم دنیا پایین اومده است .پژوهشگران نشان 20افول آمریکا را بیان می کنند1- بحث خروج برجام وبحث خروج های بین المللی از پیمان های اقتصادی است . اینجا آمریکا می خواد اون قدرت ظهور پیدا کند. در جامعه بین الملل اگر یک فرد دیوانه این مناسبت های بین المللی بهم زده در واقع کشور آمریکا مقابلش می ایستد. اتفاقاتی که روسای جمهوری براشون می افتاده رسانه ها را باهاشون هم سو هم جهت می کردند آقای ترامپ همه رسانه ها را از خودش روند(دور کرد) تنها پل ارتباطی با مردمش همان توییتر بود الان جنگ رسانه ای برعلیه اش اتفاق افتاده است . اگرروسای قبلی این کار می کردند با سیاست وعوام فریبی جلو می بردند ولی ترامپ با دیوانگی عیانی که داشت باعث شد خود آمریکای واقعی نشان بدهد.

پژوهشگرحقوق بین امللی در ارتباط با ورود بایدن به کاخ سفید عنوان کردندایشان لغو ممنویت برخی از کشورهای خارجی به آمریکا که با اهدافی روبه رو بود امضا کردند در واقع ایشان اهدف تعامل با دنیا و هم روابط را وهم چهره آمریکا را میخواهد احیا کند در ارتباط با رویکرد به کشورهای اسلام وی یک سری از کشورهای اسلامی را که ترامپ اجازه ورودش به آمریکا لغو کرد اجازه ورود به آمریکا داد ایشان سیاست تعاملی دارد که به دنبال این قشر اعظمی از آرا آمریکا را که بهشان رای دادند مسلمانانی بودند که ساکن آمریکاند در واقع اگر چهره ترمیم بشود جامعه داخلی آمریکا و جامعه بین الملل با این رویکرد هدف گذاری کرده در ظاهر جلو می رود .

مقسومی در ارتباط با بازگشت به برجام ورفع تحریم ها در دوره جدید ریاست جمهوری بایدن گفتند اگر گام به گام جلو بروند سیاست جمهوری ایران نیست بازگشت به برجام 2015 امکان پذیر نیست آمریکا باید برگردد تعهدات اون برجام را به یک باره اجرا بکند یک ذره کار امریکا سخت است اتحادیه اروپا را کنار خودش بیاورد . اتحادیه اروپا در زمان ترامپ همسو نبوده اتفاقاتی که کاربایدن سخت می کند آقای بایدن سیاست حمایت اسراییل در خاور میانه وهمراهی با عربستان را همچنان میراث دار دولتهای ترامپ هست دنبال کنند

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل امریکا افزود: یک جمع بندی در ارتباط با مذاکرات با ایران که در قالب 5 بعلاوه یک خواهد بود و پیش شرطهای ایران در واقع مشخص هست و رفع کامل تحریم ها و انجام تعهدات برجام خواهد بود و نقطه اخر جنگ ما با آمریکا قطعا رسانه هست

چالشها و بایدها و نبایدهای دولت بایدن و تفاوتش با دولت ترامپ

دکتر سید محمد موسوی ( عضو هیت علمی دانشگاه امام حسین )َدر ارتباط با فضای امنیتی دوره بایدن در برنامه کنکاش شبکه جام جم عنوان کرد: اتفاقی در چند روز گذشته که در پارلمان آمریکا به وقوع پیوست به عنوان یک پدیده منفرد نگاهش کردو یک نقطه عطفی دردوره سیاسی آمریکا شکل گرفت ترامپ رییس جمهور آمریکا یک شخصیت ویژه ومنحصربه فردی بود فرد تاجر مسلک بودو از لحاظ فضای سیاسی سابقه چندانی نداشت .روحیات تجاری خاصی داشت به شدت اهل ریسک وقمار بود ,(کتابهایی که ایشان درباره موفقیت اقتصادی نوشتند .نشان دادبه شدت اهل ریسک اند ) روحیه ساختارشکن داشتند .آقای ترامپ با اتفاقهایی که در این 4 سال رویداد در حوزه سیاست خارجی رقم زدباعث شکل گیری یک دوگانگی در جامعه اروپا شد. شکاف اقتصادهای فرهنگی واجتماعی در جامعه آمریکا بود در سالهای قبل ترامپ وجود داشت ولی ایشان این شکاف ها را فعال کرد .ترامپیست یک پدیده ای است که نگرانی مسولان امنیت آمریکا ومدیران سیاسی واقتصادی آمریکا را برانگیخته به زودی از این نوع فرهنگی واقتصادی خلاص بشوند .

عضو هیت علمی دانشگاه در ارتباط با سیاست خارجی بایدن با ترامپ این طور بیان کردند آقای بایدن در سبک وسیاق حزب دموکرات عمل میکند افرادی که ایشان انتخاب می کند برای کابینه خودش نشان می دهد. دولت بایدن ادامه دولت آقای اوباماست در حوزه سیاست خارجی اتفاقا دموکرات آمریکا بسیار هوشمندانه تر است در حوزه دیپلماسی عمومی جدید آمریکا که از حزب دموکرات هست در حوزه دیپلماسی عمومی بسیار هوشمندانه ترند تلاش در افکار عمومی نظام بین الملل کشورهای هم سو را همراه بکند حتی کشورهای بی طرف در بعضی اوقات فشار میارند به هدفشان خصوصا ایران این هارا همراه کنند لذا اون وجه بین المللی دولت آمریکارا یایدن تلاش خواهد کرد بهبود ببخشد کارهایی که آقای ترامپ انجام داددر طول این 4 سال خروج از پیمان های بین المللی بود علرغم هشدارهایی که از طرفین در فضای بین الملل صادر میشد مورد انکار رد ترامپ این اتفاقات گرفت وجه بین المللی آمریکا به شدت خدشه دارشد.اقای بایدن مشکل اساسی در سیاست خارجی خواهد داشت چون تخریبهایی که ترامپ برای آمریکا به ارمغان آورده بسیار عمیق خواهد بود .

موسوی در ارتباط با برجام ایران در دوره ریاست جدید این طور بیان کرد: هرچند که اشاره به بازگشت برجام است .ولی بایک حرکت برنامه ریزی شده انجام می دهند قطعا پیش شرط هایی برای برگشت به برجام می گذارند

وی افزود : وزیر خارجه آمریکا منصوب کردند صراحتا گفتند که ایران باید برگردد به تعهدات برجامی خود، ماهم به برجام برگردیم به صراحت هسته ای اشاره کردند که برای ترمیم برجام هستیم .ایران هسته ای هم قبول ندارند.اجازه تکنولوژی هسته ای به ایران تمی دهیم در واقع روشها متفاوت است .ایران باز وارد چرخه مذاکرات مجدد بکنند .مذاکرات نتوانست مشکلات اقتصادی را مرتفع بکند وبدعهدی آمریکا به مردم ایران به نوعی اثبات شد .تا قبل از ریاست جمهوری جدید در ایران این اتفاق رقم بزنند وایران وارد میز مذاکره بیاورند.

موسوی در ارتباط با برجام 2و 3 موضوع هسته ای اول باشد بعد سراغ موضوعات بعدی که دولت جدید می گوید این موضات کنار هم باشند بیان کردند دولت اقای بایدن ادامه دولت آقای اوبامست قطعا سیاست شان در امتداد ریاست دولت اوباما خواهد بود بحث مذاکرات هسته ای یک قدم اولی بود که برای دولت آمریکا وکشورهای اروپایی که بتوانند فعالیت های خطر افرین برای این دولت وتوسط ایران صورت گرفته محدود بکنندوسیاست این دولت ها برای مذاکرات اول در حوزه فضای رسانه ای اول شروع می کنند به ایجاد پمپاژخبری یک موضوع خاص می کنند .مثلاایران در ارتباط با انرژی هسته ای خطر جهانی تا چندسال پیش می دانستند کم کم فضای بین المللی اماده شد بحث تحریم های شورات امنیت برعلیه ایران شد فضا به سمت مذاکره بردند. مساله موشکی با ایران و 5بعلاوه یک امضا شد علرغم اینکه رهبری فرمودند در مساله هسته ای مذاکره بشود بعضی جاها اشاره ها به مساله موشکی شده .برای مساله مداکره شوند وارد عرصه رسانه ها خواهند شد تفاوتش این ترامپ با رسانه ها منزوی شد ارتباطش نتوانستند اجماع بین المللی برعلیه ایران ایجاد کنند اروپای ها کنار کشیدند روسیه وچین مقابلش ایستادند دولت بایدن تلاشش این تمام اجماع ایجاد بکند تا فاز دوم مداکرات که علیه موشکی هست دوباره با پمپاژهای خبری ایجادفضای بین المللی برفشار ایران ایجاد کنند ایران دوباره مذاکرات موشکی یشود نکته اینجاست اقداماتی که ترامپ توانست بکند باعث توپ را تو زمین آمریکا قرار دادخروج آمریکا از برجام یک اقدام نا کازشناسانه ای انجام بدند ایرام معتقد آمریکا خارج شده واگر بخواهد به برجام برگردد باید تمام اون تعهدات که انجام نداده است دوباره انجام بده آمریکا . ایران در واقع اون شرطها را میزارد مساله موشکی قطعا تو برنامه شان هست

 

آخرین اخبار

عنایت الله بخشی به روزخوش می آید ذکر فضائل امیرالمومنین علی (ع) در رواق جمع ایرانی، در شب میلاد امام علی (ع) گفتگو درباره بازتوانی ریوی بعد از کرونا در خانه مهر میلاد امیرالمومنین، امام علی (ع) مبارک تغذیه ، ورزش ، سلامت در روزخوش ویژه برنامه کنکاش درباره سفر اخیر مدیرکل آژانس هسته ای به تهران جمع ایرانی با فوتبال ایرانی گفتگو درباره دردهای شکمی در خانه مهر فرزندان ایران از جام جم دختران مکانیک میهمان جمع ایرانی بازنمایی تاریخ تحولات ایران در دوره معاصر در «برگی از یک کتاب» گفتگو درباره هوش اقتصادی در روزخوش آموزش کوکوی مرغ مجلسی در خانه مهر شناخت طبیعت بکر ایران در روزخوش پیام احمدی‌نیا در جمع ایرانی به وقت ایران، همراه فرهیختگان آرش تاج میهمان جمع ایرانی فرزندان ایران شاد باشید ورزش ایران همراه همیشگی ورزش دوستان با کنکاش همراه شوید جمع ایرانی میزبان مریم سرمدی شناخت بیماری پوکی استخوان در خانه مهر روایتی از زنان شاهنامه در روزخوش جمع ایرانی میزبان مهری آل‌آقا گفتگو درباره طب سالمندان در خانه مهر نگاه روزخوش به هنر خط و معماری ایران تعریف اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی در برنامه رواق هما خاکپاش، میهمان جمع ایرانی آموزش دسر ابیزا در خانه مهر روایت روزخوش از اصول همدلی تصویرگری در شعر فارسی قهرمانان ورزشی در جمع ایرانی گفتگو درباره درهای پهلو در خانه مهر تسلیت دکتر حسن ملکی مدیر شبکه جهانی جام جم به مناسبت درگذشت عالم جلیل القدر ، پروفسور جلال الدین رحمت آموزش کباب ترکی تو پر در خانه مهر تاریخ و اقتصاد از زبان روزخوش نیما به جمع ایرانی می آید فراخوان استفاده از توصیه های  پزشکان متخصص ایرانی و فارسی زبان در سراسر جهان گفتگو درباره معارف اهل بیت در روزخوش جمع ایرانی میزبان داریوش سلیمی آموزش کباب ترکی تو پر در خانه مهر درآمدی بر امام شناسی همزمان با شب شهادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت آموزش های حقوقی مشاور همراه بینندگان جام جم جواد زیتونی میهمان جمع ایرانی بررسی آخرین مواضع بایدن در قبال برجام آقای فتح الله زاده، میهمان ورزش ایران جمع ایرانی میزبان سام قریبیان گفتگو در باره بیماریهای تیروئید در خانه مهر خانه های خود را با روزخوش زیباتر کنید

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها