اپلیکیشن شبکه جام جم
دریافت نسخه اندروید

خانه ای در تاریکی

"خانه ای در تاریکی"به کارگردانی سعیدسلطانی وتهیه کنندگی اسماعیل عفیفه حکایت دختری است به نام ماه تابان که درایل بختیاری بزرگ شده است.او ازسالها پیش درپی مفقودشدن پدرومرگ مادرنزدپدربزرگش که رئیس ایل بختیاری ست زندگی می کند.عطاءالدوله پدربزرگ مادری ماه تابان پیکی را به دنبال اومی فرستدتا به تهران برود. ماه تابان که آرزومندآگاه شدن ازسرنوشت پدربود،این موقعیت رافرصت مناسبی میداند به تهران میرود.

معرفی برنامه

"خانه ای در تاریکی"به کارگردانی سعیدسلطانی وتهیه کنندگی اسماعیل عفیفه حکایت دختری است به نام ماه تابان که درایل بختیاری بزرگ شده است.او ازسالها پیش درپی مفقودشدن پدرومرگ مادرنزدپدربزرگش که رئیس ایل بختیاری ست زندگی می کند.عطاءالدوله پدربزرگ مادری ماه تابان پیکی را به دنبال اومی فرستدتا به تهران برود. ماه تابان که آرزومندآگاه شدن ازسرنوشت پدربود،این موقعیت رافرصت مناسبی میداند به تهران میرود.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

;