اپلیکیشن شبکه جام جم
دریافت نسخه اندروید

فرزند کویر، مرد دریا

فرزند کویر، مرد دریا

نگاهی به زندگی و نیم قرن خدمات علمی دکتر محمد بنازاده ماهانی (پدر علوم دریایی ایران)

دکنر محمد بنازاده ماهانی متولد ۱۳۲۳ کرمان پس از گذراندن دیپلم در کرمان در رشته ریاضی دانشگاه شهید بهشتی فعلی پذیرفته شد و با کسب رتبه ممتاز بورسیه ریاضی  آمریکا شد ارشد و دکترا را نیز با کسب امتیاز ممتاز در رشته کاربرد  ریاضی در پژوهش های اقیانوس شناسی پشت سر گذاشت ...سپس به ایران مراجعت کرد و با نیت تبدیل دانشگاه کرمان به قطب ریاضی کشور دانشکده ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان را به همراه تعدادی از اساتید پایه گذاری کرد ...سپس اقدام به تاسیس و راه اندازی رشته های علوم دریایی در نقاط مختلف کشور از جمله نور _ بندرعباس_ خرمشهر_ کیش و دانشگاه آزاد تهران نمود ...ایشان استاد درس فیزیک دریا در دانشگاه تربست مدرس بودند و پس از بازنشستگی اقدام به تاسیس دانشگاه غیر انتفاعی عرفان در کرمان نمودند و همزمان ورزشگاه بزرگی را در حاشیه شهر کرمان پایه گذاری کرده و در حال توسعه آن می باشند.

مستند "فرزند کویر، مرد دریا" که به زندگی (پدر علوم دریایی ایران) پرداخته، از 3 کانال شبکه جام جم به شرح زیر پخش می شود.

شبکه جام جم ۱ (اروپا)  دوشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۳/۳۰ به وقت تهران

کانال جام جم ۲(آمریکا) دوشنبه ۳۱ خرداد ۲۲/۵۰ به وقت تهران

کانال جام جم ۳(آسیا)  ۶/۴۰ بآمداد  دو شنبه ۳۱خرداد  به وقت تهران

دسته بندی:
تعداد بازدید :
    253

معرفی برنامه

دکنر محمد بنازاده ماهانی متولد ۱۳۲۳ کرمان پس از گذراندن دیپلم در کرمان در رشته ریاضی دانشگاه شهید بهشتی فعلی پذیرفته شد و با کسب رتبه ممتاز بورسیه ریاضی  آمریکا شد ارشد و دکترا را نیز با کسب امتیاز ممتاز در رشته کاربرد  ریاضی در پژوهش های اقیانوس شناسی پشت سر گذاشت ...سپس به ایران مراجعت کرد و با نیت تبدیل دانشگاه کرمان به قطب ریاضی کشور دانشکده ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان را به همراه تعدادی از اساتید پایه گذاری کرد ...سپس اقدام به تاسیس و راه اندازی رشته های علوم دریایی در نقاط مختلف کشور از جمله نور _ بندرعباس_ خرمشهر_ کیش و دانشگاه آزاد تهران نمود ...ایشان استاد درس فیزیک دریا در دانشگاه تربست مدرس بودند و پس از بازنشستگی اقدام به تاسیس دانشگاه غیر انتفاعی عرفان در کرمان نمودند و همزمان ورزشگاه بزرگی را در حاشیه شهر کرمان پایه گذاری کرده و در حال توسعه آن می باشند.

مستند "فرزند کویر، مرد دریا" که به زندگی (پدر علوم دریایی ایران) پرداخته، از 3 کانال شبکه جام جم به شرح زیر پخش می شود.

شبکه جام جم ۱ (اروپا)  دوشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۳/۳۰ به وقت تهران

کانال جام جم ۲(آمریکا) دوشنبه ۳۱ خرداد ۲۲/۵۰ به وقت تهران

کانال جام جم ۳(آسیا)  ۶/۴۰ بآمداد  دو شنبه ۳۱خرداد  به وقت تهران

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها